Orkla selger Rieber Foods Polska S.A.

Orkla har inngått en avtale om å selge Rieber Foods Polska S.A. ("Delecta") til et investeringsfond ledet av Innova Capital. Avtalen innebærer at Orkla Foods Norge AS selger 100 prosent av aksjene i Rieber Foods Polska S.A. for PLN 100 millioner (195 mill. kroner).

Delecta er et ledende merkevareselskap innen kategoriene desserter og kakemikser i Polen. Selskapet har vært en del av forretningsområdet Orkla International siden Orkla gjennomførte oppkjøpet av Rieber & Søn ASA i april 2013. Delecta oppnådde i 2013 en netto omsetning på PLN 149 millioner (276 mill. kroner). Ved årsslutt 2013 hadde selskapet 341 ansatte.

"Delecta har hatt en meget positiv resultatutvikling under Orklas eierskap og har gode fremtidsutsikter. Samtidig tror vi at andre eiere er bedre posisjonert for å bygge videre på selskapets virksomhet i Polen. Transaksjonen omfatter bare Delecta, og vi satser videre på våre virksomheter Orkla Home & Personal og Orkla Food Ingredients i Polen" sier konserndirektør og leder av Orkla International, Paul Jordahl.

Avtalen forutsetter godkjenning fra polske konkurransemyndigheter.

Lazard AB og Raiffeisen Centrobank AG har vært finansielle rådgivere for Orkla i prosessen.

Orkla ASA
Oslo, 24. mai 2014

Om Orkla ASA:
Orkla ASA er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa, Russland og India. Orkla ASA er notert på Oslo Børs (OSE: ORK) og har hovedkontor i Oslo, Norge. Konsernet hadde i 2013 en omsetning på 33 mrd. kroner. Orkla hadde pr. 31.12.2013 ca. 17.000 ansatte.
Vennligst se www.orkla.no for ytterligere informasjon.

Om Innova Capital
Innova Capital er et ledende investeringsfond basert i Sentral-Europa med fokus på mellomstore transaksjoner. Selskapet ble grunnlagt i 1994, og har siden da investert i underkant av EUR 500 millioner i 40 selskap, på tvers av ti land i regionen. Innova Capital ble i 2010 tildelt Unquote magazines pris for "the CEE Fund of the Year" for etableringen av sitt femte fond Innova/5. Vennligst se www.innovacap.com for ytterligere informasjon.

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250

Investor Relations
Katarzyna Kaczmarek
Tlf.: +48 22 544 94 00
Email: ir@innovacap.com