Orkla selger sin 40 % eierandel i Hjemmet Mortensen AS til Egmont

Orkla har inngått en avtale med Egmont om salg av Orklas aksjer i Hjemmet Mortensen AS for 950 millioner kroner.

Avtalen er gjort betinget av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.
 
En voldgiftsrett i januar 2008 ga Egmont medhold i at de har rett til å erverve Orklas aksjer i Hjemmet Mortensen AS. Partene har kommet frem til en avtale som innebærer at Egmont overtar Orklas 40% minoritetsandel for 950 mill kroner.
 
I 2. kvartal har Orkla mottatt 72 mill. kroner i utbytte fra Hjemmet Mortensen AS for regnskapsåret 2007. Aksjesalget vil gi Orkla en bokført gevinst på vel 800 mill. kroner som i Orkla konsernregnskap vil bli presentert under tilknyttede selskaper.
 
Hjemmet Mortensen AS har siden etableringen i 1992 hatt en god vekst i omsetning og lønnsomhet, og er i dag Norges ledende ukepressekonsern. Hjemmet Mortensen AS har en kompetent organisasjon og sterke markedsposisjoner. Selskapet har de beste forutsetninger for å lykkes også i fremtiden.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Rune Helland, Direktør IR - telefon 22 54 44 11
Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonsdirektør - telefon 22 54 44 31