Orkla selger skog til Statskog

Vi viser til tidligere kommunikasjon om salg av Orklas skoger.

Orkla selger de heleide skogselskapene Borregaard Skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS til Statskog for totalt 1 725 mill. kroner etter en bred prosess med stor konkurranse og flere attraktive bud.  Salget omfatter ca. 1,1 mill. dekar, hvorav ca. 750 000 dekar produktiv skog. Borregaard Skogers eierandel i Statskog-Borregaard Skogsdrift (SB Skog) omfattes også av transaksjonen.

Avtalen er inngått med forbehold om Stortingets godkjennelse.  Gjennomføring  forutsetter også at Konkurransetilsynets godkjennelse foreligger.

Kontaktpersoner:

Rune Helland, Tel: +47 22 54 44 11

Roar Engeland, Tel: +47 926 53 197

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12