Orkla selger Skøyen-eiendom

Orkla Eiendom har inngått avtale om salg av eiendommen Karenslyst allé 12-14 på Skøyen i Oslo. Kjøpet er tilrettelagt av Fearnley Finans, og kjøpesum er 410 mill. kr. I tillegg overtas en andel i p-hus ved siden av for drøyt 14 mill. kr.

Oppgjør og overtakelse av eiendommen skjer 1. juli. Den regnskapsmessige gevinsten for Orkla er på 181 millioner kr for bygget og 7 mill. kr for p-husandelen. Kjøper overtar en langsiktig leiekontrakt med PriceWaterhouseCoopers (PwC), samt med flere mindre leietakere, blant annet restaurantene Vitis Vinifera, House of Sushi og Haveli.
 
Fearnley Finans har syndikert eiendommen gjennom selskapet Karenslyst allé 12-14 KS.
 
- Vi har lenge signalisert at dette bygget var til salgs, og er godt fornøyd med den avtalen vi nå har inngått, sier Kristian Eriksen, direktør for Orkla Eiendom.