Orkla selger Skøyen-eiendom

15.03.2005: Orkla Eiendom har inngått avtale om salg av eiendommene Karenslyst allé 8 a og b på Skøyen i Oslo. Kjøper er Oslo Areal ASA, og kjøpesum er 194 mill. kr.

Oppgjør og overtakelse av eiendommen skjer 15. mars. Den regnskapsmessige gevinsten for Orkla er på 101 millioner kr. Oslo Areal ASA har søkt notering på Oslo Børs. 10 prosent av salgsprovenyet gjøres opp med aksjer i kjøper, og Orkla Eiendom blir dermed aksjonær i selskapet. Kjøper overtar eiendommenes leieforhold, blant annet rederiene Western Bulk og I.M. Skaugen og kontorhotellet Regus, i tillegg til enkelte mindre leietakere.
 
- Vi har lenge signalisert at disse byggene var til salgs, og er godt fornøyd med den avtalen vi nå har inngått, sier Kristian Eriksen, direktør for Orkla Eiendom