Orkla selger Vestlandslefsa

Vestlandslefsa

Orkla selger Vestlandslefsa

Orkla selger Vestlandslefsa

Orkla Foods Norge har signert en avtale om salg av merkevaren Vestlandslefsa. Formålet med salget er å forenkle porteføljen og å konsentrere produksjonen på Stranda om pizza.

Kjøper er Skagerrak-Holding AS og datterselskapet Baxt Lierne AS. Baxt er en velkjent leverandør av bakervarer til norsk dagligvarehandel, kiosker, bensinstasjoner og storhusholdning.

Avtalen omfatter avhendelse av merkevaren Vestlandslefsa, inkludert oppskrifter og produksjonsutstyr. I tillegg inngår varemerket Li-Klenning.

Lefsevirksomheten ble en del av Orkla gjennom oppkjøpet av Rieber & Søn i 2013. Orklas netto salgsinntekter fra lefseproduktene som avhendes var ~20 millioner kroner i 2019.

- Vestlandslefsa har en lang historie og er en favoritt blant mange norske forbrukere. Vi er glade for at lefsevirksomheten vil bli videreført i Baxt-konsernet. Salget er et ledd i Orklas strategi om å konsentrere ressursene om våre prioriterte vekstområder, sier Paul Jordahl, leder for Orkla Foods Norge.

Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre salgsprisen. Avtalen trer i kraft fra 6. juli 2020.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.500 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 12. juni 2020

Ref.:

SVP Communications
Dag Olav Stokken
Tlf.: +47 916 65 078

VP Investor Relations

Elise A. Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Vedlegg