Orkla sponser professorat ved BI

På Throne-konferansen idag ble det kunngjort at Orkla ASA vil sponse et professorat ved Handelshøyskolen BI. Professoratet skal dreie seg om fagområdet ledelse og bedriftskultur.

Orkla-ledelsen har i mange sammenhenger påpekt bedriftskulturens betydning for et verdiskapende og konkurransedyktige næringsliv. Formålet med professoratet er å utvikle og formidle kunnskap og kompetanse om ledelse og bedriftskultur. Orkla ønsker både å styrke fagområdet akademisk og gi et kunnskapsmessig grunnlag for bedre ledelse og styring av norske bedrifter.