Orkla starter prosessen for å finne nytt eierskap til Sapa Heat Transfer

Orkla vil utrede mulighetene for å avhende Sapas virksomhet for valsede produkter.  

Orkla ASA og Norsk Hydro ASA har i dag kunngjort opprettelsen av et joint venture som innebærer en sammenslåing av virksomhetene Profiles og Building Systems. Det sammenslåtte selskapet omfatter også virksomheten for ekstruderte og sveisede rør, som i dag er en del av Sapa Heat Transfer. Virksomheten for valsede produkter er ikke inkludert. Orkla vil derfor utrede mulighetene for å avhende denne virksomheten.

Den planlagte avhendingen omfatter hoveddelen av forretningsområdet Sapa Heat Transfer (omsetning på ca. 3,9 mrd. kroner i 2011), inkludert to valseverk i Shanghai, Kina og i Finspång, Sverige. Orkla har utnevnt en finansiell rådgiver, som vil bistå i prosessen.

Sapa Heat Transfer er global markedsleder innen sin nisje og betjener kunder over hele verden, hovedsakelig innen bilindustrien. Selskapet har nummer-1-posisjon i mange av de raskt voksende asiatiske markedene og har i tillegg en sterk, konkurransedyktig posisjon i Europa. Virksomheten for valsede produkter har omlag 900 ansatte, hovedsakelig lokalisert i Kina og Sverige, og med salgsrepresentanter i USA, India, Sør-Korea og Japan.

- Parallelt med etableringen av et joint venture med Norsk Hydro har Orkla startet en prosess for å sikre fortsatt langsiktig konkurransekraft og suksess for Sapa Heat Transfer under et nytt eierskap. Dette er i tråd med Orklas strategi. Vi er trygge på at vi vil finne en nye eier som vil opprettholde Sapas posisjon som den globalt ledende leverandøren av aluminiumsløsninger til varmevekslerindustrien, sier Åge Korsvold, konsernsjef i Orkla.

- Vi har en sterk og kompetent organisasjon på plass i Sapa Heat Transfer. Med vår operasjonelle kompetanse og FoU-satsing kan jeg forsikre om at vi fortsatt vil tilby løsninger av høy kvalitet, til våre kunder over hele verden, sier Svein Tore Holsether, adm. direktør i Sapa. 

Orkla ASA
Oslo, 15. oktober 2012

Kontaktpersoner:
Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Telefon +47 928 45 828

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon +47 22 54 44 11/ +47 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12