Orkla styrker sin IT-plattform

Orkla har inngått en femårig avtale med det amerikanske konsulent- og IT-selskapet Cognizant for drift og support av Orklas IT-systemer.

Avtalen er inngått med Orkla Shared Services (OSS), som i dag har forvaltningsansvaret for Orklas IT-systemer og fellestjenester. OSS er et heleid datterselskap av Orkla.

Cognizant overtar med dette ansvaret for IT-infrastruktur, applikasjoner og supporttjenester, som i dag håndteres av OSS' avdeling Service Operations. Dette vil styrke Orklas IT-plattform og sikre en mer stabil leveranse av IT-systemer og tjenester til Orklas ansatte.  Samtidig vil den nye avtalen gi Orkla større fleksibilitet i valg av ny informasjonsteknologi.

Avtalen trer i kraft 1. juli 2013.

Cognizant er en av verdens ledende leverandører av IT-tjenester. Selskapet har hovedkontor i USA, med verdensomspennende virksomhet og mer enn 160.000 medarbeidere.

- Orkla er i økende grad avhengig av driftskritiske IT-systemer. Gjennom avtalen med Cognizant sikrer vi at våre IT-løsninger blir ivaretatt på en kostnadseffektiv og samtidig trygg måte. Orklas ansatte vil oppleve forbedret stabilitet og tilgjengelighet for de systemene og tjenestene de benytter hver dag. Ved å inngå en avtale med en så profesjonell leverandør er vi også sikret kapasitet til å gjennomføre større tilpasninger til fremtidige behov, sier Orklas konsernsjef Åge Korsvold.

Totalt 65 medarbeidere i OSS og tidligere Rieber & Søn vil som følge av avtalen overføres til Cognizant. Etter avtalen vil OSS bestå av 135 medarbeidere i følgende avdelinger:

  • Business Solutions - tilbyr rådgivningstjenester knyttet til IT- og forretningsapplikasjoner.
  • Human Resources Services - tilbyr lønnstjenester.
  • Service Delivery Organisation - koordinerer kontakt mellom kunder og eksterne leverandører.

Avtalen med Cognizant medfører ingen oppsigelser. Avtalen gir Orkla en kostnadsbesparelse estimert til ca. 200 mill. kroner over fem år.  

Orkla ASA
Oslo, 13. juni 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828