Orkla utvider i pizzakategorien

Orkla har inngått en avtale om å investere i den danske pizzarestaurantkjeden Gorm's. Gorm's er markedsledende i premium-segmentet for pizzarestauranter i Danmark.

Orkla er fra før ledende innen frossenpizza i norsk, svensk og finsk dagligvarehandel, og med investeringen i Gorm's får Orkla en tydelig posisjon i en ny salgskanal med god vekst. Gorm's er en sterk merkevare med solide vekstplaner innen restaurant, takeaway og catering i Danmark.

Virksomheten består av 9 egeneide restauranter i København, Odense og Aarhus, samt 3 franchise-drevne restauranter. Selskapets ledelse vil fortsette etter at avtalen er gjennomført. Restaurantene skal drives som en egen enhet under forretningsområdet Orkla Investments.

Gjennom avtalen får Orkla en eierandel på 67 % av Gorm's, samt anledning til å øke til 100 % eierandel etter en avtalt periode. Eksisterende aksjonærer vil ha en samlet eierandel på 33 %. Virksomheten hadde en samlet omsetning på DKK 48 mill. i regnskapsåret til ultimo juni 2017 (62 mill. kroner) og EBITDA på DKK 3 mill. (4 mill. kroner). Gorm's har ca. 170 medarbeidere og selskapets hovedkontor ligger utenfor København, Danmark.

Selskapet forventes å konsolideres regnskapsmessig fra 1. april 2018.

Om Orkla
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på ca. 39,6 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte.


Orkla ASA
Oslo, 13. mars 2018

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147