Orkla utvider innen iskremingredienser og -tilbehør

Orkla Food Ingredients (OFI) har, gjennom det heleide datterselskapet Idun Industri AS, inngått avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i det tyske salgs- og distribusjonsselskapet EISUNION GmbH, som er en fullsortimentsleverandør innen iskremingredienser og -tilbehør.

EISUNION GmbH er en ledende markedsaktør i Tyskland. OFI er en av Norges ledende leverandører av ingredienser og halvfabrikata til iskremindustrien, og tilbyr iskremingredienser og -tilbehør i hele Norden og Storbritannia. Med kjøpet av EISUNION ekspanderer OFI sitt forretningsområde for iskremingredienser og -tilbehør til Tyskland. 

- Oppkjøpet er i tråd med Orklas ønske om å vokse innen utvalgte nisjer der vi ser potensiale for videre vekst og forbedret drift. EISUNION har en ledende posisjon som leverandør til iskremmarkedet i Tyskland, og er strategisk viktig for å styrke OFIs tilstedeværelse i utvalgte geografier i Europa, sier Konserndirektør og leder for Orkla Food Ingredients, Pål Eikeland. 

EISUNION tilbyr blant annet iskremingredienser, iskjeks, emballasjemateriell, toppinger, og utstyr og maskiner til iskremutsalg og -kafeer. Selskapet oppnådde en omsetning på EUR 19,6 millioner (163 mill. kroner) i 2014. EISUNION har hovedkontor i Feucht (Nürnberg) og driver virksomheten ut fra fem lokasjoner i Sentral- og Sør-Tyskland. Selskapet har ca. 70 ansatte. 

Selskapet har i dag fem eiere, som alle er en del av det tyske BÄKO-kooperativet. BÄKO-Zentrale Süddeutschland eG er hovedeier med 71,9 %. Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen. Avtalen er betinget av godkjennelse fra tyske konkurransemyndigheter. 

Om Orkla 
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2014 en omsetning på ca. 30 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 13.000 ansatte.

Om Orkla Food Ingredients
Orkla Food Ingredients er den ledende aktøren innen bakeriingredienser i Norden, og har i tillegg voksende markedsposisjoner i utvalgte land i Europa. Totalt ivaretas nærhet til kundemarkedet med salgs- og distribusjonsselskaper i 19 land. De største produktgruppene er margarin og smørblandingsprodukter, bakehjelpemidler og -mikser til brød og kaker, marsipan samt gjær. 

Orkla ASA

Oslo, 13. mars 2015

Ref.:

Orkla ASA

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250

EISUNION GmbH

Thomas Brück
Tlf.: +49 170 6386933