Orkla utvider innen malerverktøy i Nederland og Belgia

Orkla har inngått avtale om å øke eierandelen i joint venture-selskapet Anza Verimex NV til 50 %. Samtidig overtar Orkla 50 % av maleverktøyvirksomheten i PGZ International B.V. («PGZ»). Samlet er selskapene markedsleder i denne kategorien i Nederland og Belgia.

Gjennom forretningsenheten Orkla House Care er Orkla en ledende leverandør av malerverktøy i Norden og Storbritannia, og en av Europas største produsenter av malerverktøy. Etter gjennomføring av dagens avtale blir Orkla også markedsleder innen salg og distribusjon av malerverktøy i Nederland og Belgia.

- Oppkjøpet vil styrke Orklas posisjon i Belgia og Nederland innen malerverktøy betydelig, både i det profesjonelle markedet og «gjør-det-selv»-markedet, og vil utgjøre en attraktiv plattform for videre vekst. I tillegg ser vi potensial for verdiskaping i form av synergier med eksisterende virksomhet, sier adm. direktør for Orkla House Care, Johs Høeg.

Kjøpet vil skje i to steg, der Orkla House Care i første steg kjøper seg opp til 50 % eierandel i et nyetablert «joint venture» der relevant virksomhet legges inn. Virksomheten som overdras omfatter salg og distribusjon av malerverktøy og tilknyttede produkter i tre juridiske enheter; PGZ Nederland B.V., PGZ Retail Concept NV og Anza Verimex NV. Orkla eier fra før 40 % av Anza Verimex NV.

I andre steg vil Orkla House Care ha en opsjon til å kjøpe seg opp til 100 % eierskap.

Samlet forventes selskapene å ha en omsetning på i underkant av EUR 20 mill. (ca. 190 mill. kroner) i 2017 og ca. 20 ansatte. Virksomhetens EBIT-resultat vil føres som «Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper» etter egenkapitalmetoden i resultatregnskapet fra tidspunktet for gjennomføring av avtalen.

Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndigheter i Nederland.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner og ca. 18.000 ansatte.

Forretningsområdet Orkla Care består av seks forretningsenheter, hvorav de to største er Orkla Home & Personal Care, med ledende posisjoner innen personlig pleie og vaskemidler, og Orkla Health, med ledende posisjoner innen kosttilskudd, sportsernæring og vektkontroll. I tillegg har Orkla Care ledende posisjoner innen malerverktøy (Orkla House Care), sårpleie (Orkla Wound Care), basistekstiler (Pierre Robert Group) og profesjonell rengjøring (Lilleborg).

PGZ International BV eies av flere private equity-selskaper og har hovedkontor i Houten, Nederland. I 2016 hadde PGZ en omsetning på ca. EUR 140 mill. og omtrent 200 ansatte. PGZ leverer produktkonsepter og logistikkløsninger til forhandlere og produsenter i det nederlandske og belgiske markedet for oppussing og vedlikehold.

Orkla ASA                                                                                        PGZ International bv
Oslo, 22. januar 2018                                                                      Houten, 22. januar 2018

Ref.:

Orkla

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334

PGZ International

CEO
Bert van Veldhuizen
Email: bvv@pgz.eu