Orkla vil bidra i en refinansiering av REC

Vi viser til dagens børsmelding fra Renewable Energy Corporation (REC).

Som en del av en totalløsning, vil Orkla på visse vilkår delta i den skisserte fortrinnsemisjon med sin forholdmessige andel.

 

Orkla ASA

Oslo, 31. mars 2010

 

Referanse Orkla Investor Relations:

Siv M. Brekke, Tel.: +47 930 56093


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12