Orkla vil fjerne 80 tonn salt

Orkla forplikter seg tiI å fjerne 80 tonn salt fra sine norske produkter i perioden 2014 til 2018. Dette vil styreleder Stein Erik Hagen opplyse om i et møte med helseminister Bent Høie i dag.
             
- Vi støtter Helsedirektoratets målsetting om å redusere saltinnholdet med 15 % i denne perioden, og det er nå satt spesifikke saltmål per kategori, sier Stein Erik Hagen.

Orkla har jobbet systematisk med saltreduksjon i en årrekke. Siden 2008 er saltinnholdet i Pizza Grandiosa redusert med om lag 30 %. Toro startet arbeidet med saltreduksjon i 1983, og har redusert saltinnholdet med 40 % i sine supper og sauser. Som følge av dette arbeidet har Toros supper et markant lavere saltinnhold enn flere av konkurrentenes supper.

Konsernsjef Peter A. Ruzicka presiserer at salt er viktig for smak, men også for konsistens og holdbarhet.

- Det er fornuftig å redusere saltinnholdet stegvis og over tid. Fjernes saltet for raskt, risikerer vi at forbrukerne velger andre og mer saltede produkter, eller at de salter selv, og da er vi like langt, sier Ruzicka.

I dag arrangeres det andre møtet i helseministerens næringslivsgruppe. Det første møtet fant sted 4. juni i år. I etterkant av forrige møte inviterte Helsedirektoratet til et møte med bransjen, for å finne frem til konkrete målsettinger for saltinnhold innen sentrale matvaregrupper.

I tillegg til konkretisering av arbeidet med salt ønsker helseministeren på dagens møte å diskutere merkeordninger for mat.

Orkla ASA
Oslo, 27. oktober 2014

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828