Orkla vil fremsette pliktig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Sapa

10.02.2005: Orkla ASA har i dag offentliggjort at det vil fremme pliktig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Sapa AB.

Tilbudsprisen vil være SEK 187. De nærmere detaljer om tilbudet er inntatt i særskilt pressemelding utarbeidet i henhold til de svenske tilbudspliktreglene. 
 
Det vises til melding 14. januar 2005 om Orkla ASAs tilbudsplikt til aksjonærene i Sapa AB i forbindelse med Orkla ASAs erverv av aksjemajoriteten i Elkem ASA. Elkem-konsernet eier 27.019.502 aksjer, tilsvarende 74 prosent av aksjene og stemmene i Sapa AB.
 
Orkla ASA har i dag offentliggjort at det vil fremme pliktig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Sapa AB som ikke eies av Elkem-konsernet. Tilbudsprisen vil være SEK 187 i kontanter per aksje. Tilbudet vil være ubetinget. Akseptperioden er forventet å være fra og med 2. mars 2005 til og med 22. mars 2005, med mulighet for forlengelse.
 
Tilbudet vil bli fremmet gjennom særskilt prospekt utarbeidet etter de svenske prospektreglene. For ytterligere detaljer vises til svensk- og engelskspråklig melding tilgjengelig på Orklas hjemmeside www.orkla.no.