Orkla vil øke i Rzeczpospolita

27. mars: Orkla Press har sammen med et konsortium av ansatte henvendt seg til den polske stat for å kjøpe deres 49 prosent av aksjene i avisen Rzeczpospolita. Avisen, som med et opplag på 185.000 er er Polens nest største, er 51 prosent eid av Orkla Press.

Hvis den polske stat selger vil Orkla Press og ansatte-konsortiet overta halvparten av aksjene hver. Budet ble fremsatt til direktør Maciej Ceglowski i PPW Rzeczpospolita, finansminister Wieslaw Cytrycki og statsminister Leszek Miller. Konsortiet av ansatte omfatter foreløpig åtte ledende ansatte i avisen, men intensjonen er å tilby et bredere eierskap blant ansatte. Orkla Press AS har vært til stede i det polske mediemarkedet siden 1991. De har større eierandeler i 16 polske dagsaviser. Orkla Media har også eierinteresser i aviser i Baltikum og Ukraina.