Orklas Årsrapport 2004

Rapporten foreligger nå og er også tilgjengelig på www.orkla.no, samt som html-versjon.

Trykt utgave av årsrapporten vil bli postlagt i løpet av uke 12 til aksjonærer, investorer, analytikere, journalister og andre som følger selskapet.