Orklas årsrapport 2011

Orklas årsrapport for 2011 er nå offentliggjort og kan sees i sin helhet via www.orkla.no/aarsrapport/2011 . Rapporten inneholder alle lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, i tillegg til utvidet informasjon om Orklas forretningsområder og verdiskapning i Orkla.

Orklas trykte årsrapport 2011 inneholder kun lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, og kan bestilles på Orklas nettsider. En pdf-versjon av denne rapporten følger vedlagt.

I tillegg offentliggjør Orkla en bærekraftsrapport som inneholder informasjon om konsernets arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS), menneske- og arbeidstakerrettigheter, anti-korrupsjon og andre relevante ansvars- og bærekraftstemaer.
Bærekraftsrapport 2011 kan sees her: http://viewer.zmags.com/publication/e8f0bf2e


Orkla ASA
Oslo, 29. mars 2012

Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411

Referanse Kommunikasjon:
Johan Chr. Hovland, Tel.: +47 917 63491

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12