Orklas årsrapport 2012

Orklas årsrapport for 2012 er nå offentliggjort. Rapporten inneholder alle lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, i tillegg til utvidet informasjon om Orklas forretningsområder og verdiskaping i Orkla. En pdf-versjon av hele årsrapporten følger vedlagt.

Orklas trykte årsrapport 2012 inneholder kun lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, og kan bestilles på Orklas nettsider.

I tillegg offentliggjør Orkla en bærekraftsrapport som beskriver Orklas arbeid med mattrygghet, ernæring og helse, miljø, ansvarlige innkjøp og andre bærekraftstemaer av betydning for konsernets virksomhet. Se www.orkla.no.


Orkla ASA
Oslo, 27. mars 2013

Kontaktpersoner:
Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Tlf: 928 45 828

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12