Orklas årsrapport 2013

Orklas årsrapport for 2013 er nå offentliggjort. Rapporten inneholder alle lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, i tillegg til utvidet informasjon om Orklas forretningsområder og verdiskaping i Orkla. En pdf-versjon av årsrapporten følger vedlagt.

Orklas trykte årsrapport 2013 kan bestilles på Orklas nettsider.

I tillegg offentliggjør Orkla en bærekraftsrapport som beskriver Orklas arbeid med mattrygghet, ernæring og helse, miljø, ansvarlige innkjøp og andre bærekraftstemaer av betydning for konsernets virksomhet. Se Orklas bærekraftsrapport her.

Orkla ASA
Oslo, 20. mars 2014

Kontaktpersoner:

Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Tlf: 928 45 828

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12