Orklas drikkevarevirksomhet Pripps Ringnes og Hartwall blir deleier i bryggeri i UkrainaDato:Fre, 30/8 1996 Orkla

Generalforsamlingen i det ukrainske bryggeriet Slavutich har gitt styret fullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon mot Baltic Beverages Holding AB (BBH), som innebærer at BBH går inn som 50% deleier i bedriften.

For BBH innebærer dette en satsning på totalt ca. 10 mill. USD. Inntektene av emisjonen vil i alt vesentlig grad bli brukt til investeringer i forbindelse med en forbedret teknisk opprustning, samt en overføring av know-how innen teknik, logistikk og markedsføring. BBH har til hensikt, i forståelse med ledelsen og de øvrige aksjonærene å øke sitt eierforhold ytterligere.

BBH eies av Pripps Ringnes AB og Oy Hartwall Ab med like eierandeler.

Bryggeriet, som ble grunnlagt i 1974, ligger i byen Zaporochy i den sørøstre delen av Ukraina, ca. 600 km. fra hovedstaden Kiev. Innenfor en radius av 300 km fra bryggeriet bor ca. 30 mill. av Ukrainas 50 mill. innbyggere. Slavutich er markedsleder i sin del av landet og er det nest største bryggeriet i Ukraina. Årlig produksjonsvolum for bryggeriet er ca. 75 mill. liter og antall medarbeidere er ca. 600.

BBH, som ble stifter i 1991, er fra før majoritetseier i fem bryggerier i Baltikum og Russland, og er dermed en av de tyngste aktørene på det østeuropeiske bryggerimarkedet. BBH er majoritetseier i de to russiske bryggeriene, Baltika i St. Petersburg og Yaroslavl samt i Saku i Tallinn i Estland, Aldaris i Riga i Latvia og Kalnapilis i Panevezys i Litauen.

Inkludert Slavutich beregnes BBH-gruppens totale salgsvolum på årsbasis å nå opp mot nærmere 400 mill. liter øl og en mindre del vann og brus.

Lisbeth Lindberg, tel.: 22 50 10 80, 29. august 1996

Orkla Hugin