Orklas investering i Elkem

Styret i Orkla har i styremøte den 13. februar 2001 behandlet tilbudet fra Alcoa på Elkem. Styret besluttet ikke å akseptere tilbudet, med bakgrunn i at underliggende verdier i Elkem er betydelig høyere enn tilbudsprisen på NOK 155 per aksje. Også Orkla vurderer underliggende verdier i Elkem i å ligge i overkant av NOK 200 per aksje.

Orklas investeringsvirksomhet ble av styret gitt de nødvendige fullmakter til å forsvare Orklas finansielle interesser i Elkem.

Orklas investering i Elkem er en ordinær porteføljeinvestering som i likhet med de øvrige poster i investeringsporteføljen er til salgs dersom prisen er riktig.

Konsernsjef Finn Jebsen deltok på grunn av sitt verv som styreformann i Elkem ikke i behandlingen av denne saken.