Orklas investering i TRG (Antilles) NV

Administrasjonens beslutning om ikke å utnytte konverteringsrett.

Under Orklas generalforsamling ga styremedlem Christen Sveaas uttrykk for at Orklas administrasjon ved i september 2000 å velge nedbetaling av det konvertible lån til TRG kan ha gitt slipp på en verdi for Orkla som etter Sveaas' oppfatning kan ha vært på ca 1 mrd. kroner.

Styrets undersøkelsesutvalg vurderte de forretningsmessige vilkår knyttet til investeringen i et konvertibelt lån til TRG, morselskap i Kjell-Inge Røkkes konsern. Spesielt vurderte utvalget administrasjonens beslutning om å velge nedbetaling fremfor konvertering til aksjer i TRG. Utvalget har meddelt styret sine vurderinger og konklusjoner om dette i en tilleggsuttalelse avgitt i desember 2000. Utvalget konkluderte som følger:

"Utvalget har funnet at det for Orkla forelå gode forretningsmessige grunner for å velge nedbetaling av lånet den 19. september 2000 som alternativ til å benytte retten til konvertering, og at transaksjonen således ikke fremstår som en "gave" i forhold til TRG og Kjell Inge Røkke."

Dette utgjorde en del av grunnlaget for styrets beslutning den 14. februar 2001 om at undersøkelsesutvalgets arbeide skal anses avsluttet.

Det bør nevnes at jeg tidligere har diktert Dagens Næringsliv undersøkelsesutvalgets konklusjon på dette punkt, men avisen fant da ikke grunn til å trykke nyheten.

Oslo 8. mai 2001

Finn Hvistendahl
Styreformann, Orkla ASA