Orklas investordag i London i dag.

Orkla arrangerer investordag i London i dag. Webcast kan følges fra www.orkla.no. Presentasjonene er vedlagt.

Orkla ASA
Oslo, 26. september 2013
 
Kontaktpersoner:
Håkon Mageli , Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Telefon: +47 928 45 828
 
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 97 71 32 50
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12