Orklas kjemivirksomhet Borregaard har inngått avtale med det sør-afrikanske selskapet Sappi Saiccor om å etablere et joint ventureOrkla

-selskap

Borregaard har inngått avtale med det sør-afrikanske selskapet Sappi Saiccor om å etablere et joint venture-selskap for produksjon av ligninbaserte produkter i Umkomaas, Kwazulu Natal (Durban-området) i Sør-Afrika. Partene vil få 50% eierandel hver i joint venture-selskapet.

Det skal bygges en ny fabrikk som i første omgang får en årskapasitet på 55 000 tonn, men med utvidelsesmuligheter opp mot 200 000 tonn. Investeringen i det første byggetrinnet vil ligge på ca 140 millioner kroner. Produksjonen ventes å komme i gang i løpet av andre halvår 1998.

Råmaterialet til produksjonen, lignin, er bindemiddelet i tømmer. Lignin framkommer som et sideprodukt ved celluloseproduksjon. Sappi Saiccor vil levere råstoffet fra sin cellulosefabrikk i Umkomaas som har en årskapasitet på 600 000 tonn. Ligninproduktene anvendes som dispergerings- (flytregulerende) middel i bl.a. betong, tekstilfargestoff, plantevernmidler, keramiske materialer og som bindemiddel i bl.a. brikketering og dyrefór.

Ligninvirksomheten inngår i Borregaards kjerneområde spesialkjemi, og har gjennom Borregaard LignoTech vokst til å bli en global markedsleder. Borregaard har i dag 11 ligninfabrikker i Europa, Amerika og Asia. Selskapet har også en rekke salgskontorer og to forskningssentra for ligninanvendelser i Norge og USA.

Kombinasjonen av Borregaards teknologi for prosess- og produktutvikling samt et globalt markedsapparat- og Sappi Saiccors råvarekilde og kunnskap om lokale forhold i Sør-Afrika - legger grunnlaget for en betydelig ligninvirksomhet på den sørlige halvkule. Bruk av ligning-råstoffet har også en positiv miljøeffekt ved at det reduserer utslipp fra cellulosefabrikken i Umkomaas. Bruk av en fornybar og nedbrytbar råvare til kjemiske anvendelser er også miljømessig fordelaktig.

Borregaard, kjemiområdet i Orkla-konsernet, er et internasjonalt kjemiselskap. Selskapets kjerneområder omfatter spesialkjemi, finkjemi og tilsetningsstoffer. Borregaard har produksjonsanlegg og salgskontorer i 15 land i Europa, Amerika og Asia. Borregaard har 2700 ansatte og forventer en omsetning i 1997 på 5,5 mrd. kr. Sappi Saiccor inngår i det internasjonale treforedlingsselskapet Sappi Limited. Selskapet har 23 000 ansatte fordelt på 16 produksjonsanlegg over hele verden og en årsomsetning på 26 mrd. kr.

Ref.: Borregaard: Informasjonssjef Dag Arthur Aasbø, tlf 69 11 82 16, 8. juni 1997

Orkla Hugin