Orklas kjøp av Condite Oy gjennomført

I pressemelding 12. desember 2014 ble det informert om at Orkla har inngått avtale om å kjøpe 67 % av det finske selskapet Condite Oy. Avtalen ble godkjent av finske konkurransemyndigheter 8. januar i år, og kjøpet er i dag gjennomført.

Se pressemelding fra 12. desember 2014 vedlagt.

Orkla ASA

Oslo, 30. januar 2015

Ref.:

Orkla ASA

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250