Orklas kjøp av Dansk Droge gjennomført

Orkla inngikk i mai 2006 en avtale om å overta samtlige aksjer i Dansk Droge. Kjøpet er nå godkjent og gjennomført. Dansk Droge blir en viktig del av Orklas satsing på helserelaterte konsumentprodukter fremover.

Dansk Droge produserer og markedsfører en bred portefølje av helserelaterte konsumentprodukter som blant annet varemerkene Futura, Gerimax, Livol og Litozin.  Selskapet har hatt en stigende eksport gjennom de seneste år, og har nå salg til mer enn 25 land, som representerer ca. 60 prosent av omsetningen. Dansk Droges primære distribusjonskanal er gjennom dagligvaresektoren på det skandinaviske hjemmemarkedet, mens øvrige eksportmarkeder primært betjenes gjennom apotek og spesialforretninger.
 
 
 
Kontakt:
Ole Kristian Lunde, Informasjonsdirektør, Tel: +47-22 54 44 31