Orklas kjøp av Easyfood A/S er gjennomført

I pressemelding 21. desember 2018 ble det informert om at Orkla har inngått avtale om kjøp av 90 prosent av aksjene i Easyfood A/S, en dansk produsent av butikkstekte bakervarer til «out of home»-kanalen.

Kjøpet er godkjent av relevante konkurransemyndigheter og ble i dag gjennomført.

Selskapet konsolideres regnskapsmessig fra 1. mai 2019.

Se pressemelding fra 21. desember 2018 vedlagt.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 41 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.500 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 30. april 2019

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147