Orklas kjøp av Health and Sports Nutrition Group HSNG AB er gjennomført

I pressemelding 21. november 2017 ble det informert om at Orkla har inngått avtale om kjøp av Health and Sports Nutrition Group HSNG AB. Kjøpet er godkjent av relevante konkurransemyndigheter og ble i dag gjennomført.

Selskapet konsolideres regnskapsmessig fra 1. februar 2018.

Se pressemelding fra 21. november 2017 vedlagt.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 30. januar 2018

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147