Orklas kjøp av Krupskaya gjennomført

Orkla har gjennomført kjøpet av over 75 % av aksjene i CJSC Krupskaya Confectionery Company, et russisk sjokoladeselskap som er markedsleder i St. Petersburg og Nordvest-Russland. Selskapet hadde driftsinntekter på 330 millioner kroner i 2005. Krupskaya har ca. 1000 ansatte.

Russiske konkurransemyndigheter har nå godkjent kjøpet av aksjene i Krupskaya, og handelen er sluttført.
 
I 2005 ervervet Orkla det russiske sjokoladeselskapet SladCo, som har sterke regionale posisjoner i  sjokolade og sukkervarer i Russland. SladCo har fabrikker i Jekaterinburg (Ural) og Ulyanovsk (Volga).
 
- Krupskaya styrker vår stilling i det russiske sukkervaremarkedet. Selskapet har en ledende markedposisjon i Nordvest-Russland, og oppkjøpet kompletterer SladCos sterke posisjon i andre regioner av Russland, sier Håkon Chr. Andersen, direktør for Orkla Foods CIS.
 
- Integreringsplanen med Orkla ble avtalt på forhånd for å sikre en smidig overgang. Utvekslingsbesøk mellom Krupskaya og øvrige Orkla-virksomheter pågår nå, sier administrerende direktør Nina Stepanova i Krupskaya.
           
Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.
 
Med sine 143 millioner innbyggere er Russland det største landet i Europa. Russlands marked for dagligvarer er det femte største i Europa.

 
Om Orkla:
Orkla er ett av Norges største børsnoterte konsern med en omsetning på 55 milliarder kroner i 2005. Konsernet består av forretningsområdene Merkevarer, Spesialmaterialer og Finansielle investeringer. Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til den nordiske dagligvarehandelen, og har i tillegg en rekke sterke posisjoner i Sentral- og Øst-Europa samt Russland. Konsernet har ca. 35 000 ansatte.
 
For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Philip Wegh, direktør Orkla Foods CIS på telefon + 7 495-784-1453 eller
Håkon Mageli, direktør Orkla Foods på telefon + 47 928 45 828