Orklas kjøp av MTR Foods i India gjennomført

Orklas avtale om kjøp av MTR Foods i Bangalore i India er i dag gjennomført.
 
MTR Foods er en indisk produsent av bearbeidede vegetariske matvarer, som ferdigmat, ferdigmikser, krydder og tilbehør.
 
 
For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Håkon Mageli, direktør Orkla Foods, på telefon + 47 928 45 828
 
Orkla ASA
Oslo, 3. april 2007