Orklas kjøp av Rieber & Søn godkjent av konkurransemyndighetene

Det norske konkurransetilsynet har godkjent Orklas kjøp av 90,11 % av aksjene i Rieber & Søn ASA. Etter planen vil avtalen med Rieber-familien gjennomføres i løpet av en uke.Med godkjenningen fra de norske konkurransemyndighetene er den konkurranserettslige behandlingen av avtalen sluttført. Fra før er transaksjonen godkjent av EU-kommisjonen og russiske konkurransemyndigheter.

Avtalen med Rieber-familien - som omfatter kjøp av 90,11 % av aksjene i Rieber & Søn ASA - vil etter planen gjennomføres innen en uke. Orkla ASA kjøper aksjene gjennom sitt heleide datterselskap Orkla Brands AS. Etter gjennomføring av avtalen vil det bli fremsatt et pliktig tilbud til de resterende aksjonærene i Rieber & Søn basert på samme kjøpesum pr. aksje som blir betalt til Rieber-familien. Parallelt vil det bli besluttet å tvangsinnløse minoritets­aksjonærene, og deretter vil det bli søkt om at selskapet ikke lenger skal være notert på Oslo Børs.


Orkla ASA
Oslo, 22. April 2013


Ref.:
Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Mobil: +47 928 45 828

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf.: 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12