Orklas kjøp av Stelios Kanakis Industrial and Commercial S.A. er gjennomført

I pressemelding 29. mars 2019 ble det informert om at Orkla har inngått avtale om kjøp av Stelios Kanakis Industrial and Commercial S.A. («Kanakis»). Kjøpet av ca. 66 % av aksjene fra Kanakis-familien er nå gjennomført.

I tillegg har Orkla pt. kjøpt ca. 8,5 % av aksjene i markedet. Følgelig kan tvangsutløsning av minoriteten iverksettes så snart tilbudsperioden under det frivillige tilbudet har utløpt.

Selskapet konsolideres regnskapsmessig fra 1. mai 2019.

Se pressemelding fra 29. mars 2019 vedlagt.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 41 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.500 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 5. April 2019

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147