Orklas kjøp av Werners Gourmetservice AB er gjennomført

I pressemelding 2. mai 2018 ble det informert om at Orkla har inngått en avtale om kjøp av aksjemajoriteten i det svenske salgs- og distribusjonsselskapet Werners Gourmetservice AB.

Transaksjonen er gjennomført i dag, og selskapet konsolideres regnskapsmessig fra 1. mai 2018.

Se pressemelding fra 2. mai 2018 vedlagt.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på 40 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 9. mai 2018

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147