Orklas kjøp av Zeelandia Sweden AB er gjennomført

I pressemelding 9. april 2019 ble det informert om at Orkla har inngått avtale om kjøp av Zeelandia Sweden AB, en leverandør av margarin, vegetabilske oljer og bakeriingredienser til det svenske markedet.

Kjøpet er godkjent av relevante konkurransemyndigheter og ble i dag gjennomført. Selskapet konsolideres i Orklas regnskap fra 1. juni 2019.

Se pressemelding fra 9. april 2019 vedlagt.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 41 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.500 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 5. juni 2019

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147