Orklas matvarevirksomhet, Orkla Foods, kjøper majoritetspost i polsk selskap

Det polske Finansdepartementet har godkjent avtalen som gjør at det statseide selskapet ZPOW Kotlin kan privatiseres.

I nær fremtid stiftes det et nytt selskap, Kotlin Sp. z o.o., hvor Orkla Foods i en startfase vil ha 65% eierandel. Dette oppnås ved at Orkla Foods bidrar med USD 11,8 millioner i selskapet (kapital og utstyr). Den polske stat vil i det vesentligste eie de resterende aksjene. Orkla Foods har kjøpsrett til disse. Selskapet som går med overskudd, omsatte i 1996 for ca. 130 mill. kroner og hadde 650 ansatte.

Stabburet Polska, som i dag er en del av Orkla Foods, skifter navn til Abba Seafood Polska Sp. z o.o. Dette selskapet skal produsere, importere og distribuere sjømat, og er heleid av Orkla Foods. Resten av Stabburet Polskas virksomhet vil inngå i Kotlin. Kotlin vil dermed fremstille og markedsføre dypfryst pizza, ketchup, syltetøy og hermetiske grønnsaker. I tillegg får Kotlin ansvar for Frionors produkter i Polen.

Samlet vil Kotlin og Abba Seafood Sp. z o.o få en årsomsetning på i underkant av 200 millioner kroner. Kotlin inkluderes regnskapsmessig i Orkla Foods fra 1. mai 1997.