Orklas nye hovedledelse klar

I forbindelse med at Finn Jebsen fra 2. juli overtar som konsernsjef i Orkla etter Jens P. Heyerdahl d.y., blir konsernets hovedledelse i tillegg til Jebsen og Halvor Stenstadvold supplert med Roar Engeland og Dag J. Opedal.

Kjemi og Investeringsområdet vil som før rapportere til konsernsjefen. Finn Jebsen (51) fortsetter også som nestleder i styret i Carlsberg Breweries.

Roar Engeland (41) leder i dag konsernets avdeling for Konsernutvikling. Han har vært ansatt i Orkla siden 1994. Engeland får fortsatt ansvar for Konsernutvikling. Han vil dessuten gå inn i styret i Carlsberg Breweries og flere andre interne styreverv.

Dag J. Opedal (42) har bakgrunn blant annet som administrerende direktør i Stabburet, viseadministrerende i Orkla Foods og direktør for e-business i konsernet. Han har vært ansatt i Orkla siden 1991. Opedal blir konsernansvarlig for Orkla Brands, Orkla Foods og Bakers. Han går også inn i flere internstyrer.

Halvor Stenstadvold (57) vil fortsatt ha konsernansvar for stabene ved hovedkontoret, og overtar i tillegg som konsernansvarlig og styreformann for Orkla Media. Stenstadvold vil i tillegg ha flere interne styreverv.

Konsernledergruppen, som består av de områdeansvarlige samt stabsledere ved Orklas hovedkontor, vil utvides med fire medlemmer fra konsernets industriområde, og får derigjennom en bredere internasjonal sammensetning. Ved samtlige endringer er det lagt vekt på å ivareta relevant erfaring og kompetanse så vel som aldersmessig balanse.