Orklas ordinære generalforsamling 2011

Orkla vil avholde ordinær generalforsamling den 14. april 2011.
Orkla - aksjen noteres eksklusiv utbytte den 15. april, 2011.

 

Orkla ASA,
Oslo, 20. juli 2010


 

Kontakt Orkla Investor Relations:
Rune Helland
Tel: +47 22 54 44 11

 

Siv Merethe S. Brekke
Tel: +47 22 54 44 55

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12