Orklas salg av K-Salat er gjennomført

I pressemelding 15. november 2017 ble det informert om at Orkla har inngått avtale om salg av K-Salat. Salget er i dag gjennomført.

Se pressemelding fra 15. november 2017 vedlagt.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 1. desember 2017

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147