Orklas salg av Rieber Foods Polska S.A. gjennomført

I pressemelding 24. mai 2014 ble det informert om at Orkla har inngått en avtale om salg av Rieber Foods Polska S.A. ("Delecta"). Avtalen er godkjent av polske konkurransemyndigheter, og salget er i dag gjennomført i tråd med avtalens vilkår.

Orkla har solgt 100 prosent av aksjene i Rieber Foods Polska S.A. til et investeringsfond ledet av Innova Capital for PLN 100 millioner (199 mill. kroner).

Orkla ASA
Oslo, 8. august 2014

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250