Orklas salg av Salvesen & Thams er gjennomført

Salget av Salvesen & Thams til et konsortium med lokal forankring i Trøndelag, ledet av Orklas tidligere konsernsjef Bjørn M. Wiggen, er nå gjennomført.

Orkla ASA og Thams Invest AS har gjennomført transaksjonen, som innebærer at Thams Invest AS har kjøpt 100 % av aksjene i Salvesen & Thams AS for 137,4 mill. kroner. Dette innebærer at den samlede verdien av Salvesen & Thams er fastlagt til 235 mill. kroner. Orkla vil ha en eierandel på 12,78 % i Thams Invest.

Salvesen & Thams har tre forretningsområder: Kraft, Eiendom og Investeringer. Selskapet er lokalisert på Løkken Verk, og har 9 ansatte.

Gjesteboligen på Løkken vil fortsatt være i Orklas eie, mens Løkken kirke er gitt som gave til Meldal Kirkelige Fellesråd sammen med et vedlikeholdsfond på 1 mill. kroner. De historiske eiendommene knyttet til Thamshavnbanen er gitt som gave til stiftelsen Orkla Industrimuseum, og Orkla har opprettet stiftelsen Orklas museumsfond, med en kapital på 20 mill. kroner, for å sikre at Orklas historie på Løkken Verk ivaretas. Styret i stiftelsen vil bestå av en representant fra henholdsvis Meldal kommune, Orkdal kommune og Orkla ASA. Fondet skal benyttes til å ivareta gruvehistorien på Løkken Verk og sikre videre drift av Thamshavnbanen. 

Thams Invest AS er etablert med en egenkapital på 144 mill. kroner. De største aksjonærene er Tenga AS (Bjørn M. Wiggen) 20,45 %, Gjensidige Orkla Forsikring 19,17 %,
Orkla 12,78 %, Meldal Sparebank 9,58 %, Orkdal Sparebank 9,58 % og Sparebank1 SMN Invest AS 9,58 %. De øvrige aksjene eies av lokale investorer, hvorav bl.a. fem ansatte i Salvesen & Thams eier 3,2 % av aksjene. Styrene i Thams Invest AS og Salvesen & Thams AS vil bestå av Bjørn M. Wiggen (styreleder), Svein Sivertsen (nestleder), Steinar Grefstad, Jan Haabrekke, Silje Garberg Ree og Arve Slørdahl.

- Vi er fornøyde med at salget av Salvesen & Thams nå blir gjennomført ved at nye, lokale eiere investerer for å videreutvikle selskapet. Det har vært en god dialog både med de nye eierne og med våre partnere som skal videreføre arbeidet med historiebevaring i området. Vi ønsker de nye eierne lykke til og synes det er positivt å fortsatt være med som en mindre investor i selskapet, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

- Gjennomføringen av avtalen har gått i henhold til planen, og vi er glade for den positive mottagelsen og interessen fra lokalsamfunnet, investorer og partnere. Vi har fått et godt fundament for å videreutvikle selskapet til å skape vekst og verdier i regionen, sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Thams Invest AS.   


Orkla ASA
Oslo, 21. desember 2012

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs, Orkla ASA
Håkon Mageli
Telefon +47 928 45 828

Styreleder, Thams Invest AS
Bjørn M. Wiggen
Telefon +47 478 20 937