Orklas salg av Treschows gate 16 til Oslo kommune godkjent i bystyret

Det henvises til pressemelding 5. juni 2019 der det ble informert om at Orkla har inngått avtale med Oslo kommune om salg av eiendommen Treschows gate 16.

Avtalen ble godkjent i Oslo bystyre 25. september, og salget får regnskapsmessig effekt i tredje kvartal. Transaksjonen forventes å bli gjennomført i oktober.

Se pressemelding fra 5. juni 2019 vedlagt.

Om Orkla
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 41 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.500 ansatte.


Orkla ASA
Oslo, 26. september 2019

Ref.:

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Tlf.: +47 48 25 96 18

Vennligst klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla.

Vedlegg