Orklas styre gjenvalgt

Det ble i går gjennomført ordinær generalforsamling i Orkla ASA. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg.
 
Jo Lunder hadde i forkant av generalforsamlingen meddelt valgkomiteen at han ikke stilte til gjenvalg. Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av de øvrige styremedlemmene, og valgkomiteens innstilling ble vedtatt.
 
Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for ett år:
 
Stein Erik Hagen, Grace Reksten Skaugen, Ingrid Jonasson Blank, Lisbeth Valther Pallesen, Nils Selte og Lars Dahlgren
 
Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder for ett år, og Grace Reksten Skaugen ble valgt som nestleder for ett år.


Orkla ASA
 
Oslo, 17. april 2015
 
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
E-post: rune.helland@orkla.no
 
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no