Orklas styre gjenvalgt

Det ble i går gjennomført ordinær generalforsamling i Orkla ASA. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg.

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for ett år:

Stein Erik Hagen, Grace Reksten Skaugen, Ingrid Jonasson Blank, Lisbeth Valther, Nils Selte og Lars Dahlgren.

I tillegg ble Caroline Hagen Kjos valgt som personlig varamedlem for de to styremedlemmene nominert av Canica: Stein Erik Hagen og Nils Selte.

Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder for ett år, og Grace Reksten Skaugen ble valgt som nestleder for ett år.

Orkla ASA
Oslo, 15. april 2016

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no