Orklas tilbud på A-aksjer i Jotun gjennomføres ikke

Akseptfristen angitt i Orklas tilbud til A-aksjonærer i Jotun av 31. august 2011 utløp 30. september 2011 kl 17.30. Betingelsen om akseptgrad på 50% av stemmene i Jotun er ikke oppfylt, hvilket medfører at tilbudet bortfaller.
 
Orkla ASA
Oslo, 3. oktober 2011
 
Kontakt:
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11
 
Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. Skorpen Brekke
Telefon +47 22 54 44 55/ +47 930 56 093
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12