Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 1. kvartal 2011

Orkla offentliggjør resultater for 1. kvartal 2011, torsdag 5. mai 2011 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

 

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 på Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 4 mai 2011

 

Referanse Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke

Tel: +47 2254 4455