Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 1. kvartal 2014 torsdag 8. mai

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Orkla offentliggjør resultater for 1. kvartal 2014 torsdag 8. mai 2014 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: +47 21 03 33 95. Pinkode: 6491460

Orkla ASA
Oslo, 7. mai 2014

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf: 99 04 24 98