Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 1. kvartal 2016 tirsdag 3. mai

Orkla offentliggjør resultater for 1. kvartal 2016 tirsdag 3. mai 2016 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: +47 21 03 33 95. Pinkode: 6491460.

Orkla ASA
Oslo, 2. mai 2016

Ref.:

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no