Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 2. kvartal 2012, fredag 20 juli

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2012, fredag 20. juli 2012 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon:
Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Orklas lokaler, Karenslyst Allé 6, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: 21 03 33 95. Pinkode: 29228#.

Telefonkonferanse:
Det settes opp en telefonkonferanse med konsernsjef Åge Korsvold fredag 20. juli 2012 kl. 15.00. Delta på telefonkonferansen på tlf: 23 18 45 74. Et digitalt opptak vil være tilgjengelig på tlf: 23 18 45 02. Pinkode: 1827#. Konferansenummer: 827#.

Orkla ASA,
Oslo, 19. juli 2012

Referanse Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke
Tel: +47 22 54 44 55