Påminnelse: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 2. kvartal 2014 torsdag 17. juli

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2014 torsdag 17. juli 2014 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Orklas lokaler, Nedre Skøyen vei 26, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: +47 21 03 33 95. Pinkode: 6491460

Orkla ASA
Oslo, 16. juli 2014

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf: 99 04 24 98